Frode

Frode.2017.IMG 9294


NORSK NYNORSK LANDSMÅL

Frode Gjærde Svindseth har vore på Internett sidan ca 1990. (Når det var E-post, Usenet News-grupper og IRC - Internet Relay Chat), før World Wide Web, Facebook og LinkedIN. 

Frode Gjærde Svindseth er for det meste sjølvlært. Med unntak av ei utdanning i jus og filosofi ved Universitetet i Bergen. Ein god del læring har kome frå frivilleg arbeid. I fritida høyrer Frode på musikk og les bøker.

NORSK BOKMÅL

Frode Gjærde Svindseth har vært på Internett siden ca 1990 (Når det var E-post, Usenet News-grupper og IRC - Internet Relay Chat), før World Wide Web, Facebook og LinkedIN.. 

Frode Gjærde Svindseth er for det meste selvlært. Med unntak av en utdanning i jus og filosofi ved Universitetet i Bergen. En god del læring har kommet fra frivillig arbeid. I fritiden hører Frode på musikk og leser bøker.

ENGLISH

Frode Gjærde Svindseth has been on the Internet since about 1990. (When there was E-mail, Usenet News and IRC - Internet Relay Chat) before the World Wide Web, Facebook and LinkedIN.

Frode Gjærde Svindseth is mostly self-taught.  Except for a education in Law and Philosophy at University of Bergen (western part of Norway). A lot of learning came from volunteer work. In his leisure time Frode listen to music and read books.

www.InfoSearch.no : www.InfoSearch.eu : www.Svindseth.com

STRANDA - SUNNMØRE - NORWAY - SCANDINAVIA - EUROPE

© InfoSearch Frode Svindseth Research : Postboks 258 : NO 6201 STRANDA : Norway : ORG.NO. NO 886 182 422 : 2001-2018