Det utrulegaste – skatt og kemnar

Ein finn det utrulegaste på Internett. Så også i chattar med folk ein kjenner. Det utrulegaste er at når ein møter offentlege organ som til dømes Kemnaren. Som i denne saka frå ein eg kjenner: Jeg dro dit for å klage på feil beregnet arbeidsgiveravgift og urettmessig ilagt tilleggsavgift, og ba om […]

LES MEIR: https://svindseth.wordpress.com/2009/06/13/det-utrulegaste/

© InfoSearch Frode Svindseth Research : Postboks 258 : NO 6201 STRANDA : Norway : ORG.NO. NO 886 182 422 : 2001-2018